Overgrebspakken

1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Denne har medført en skærpelse af indsatsen overfor børn og unge, som mistænkes for at være udsat for vold - eller seksuelle overgreb.

UNDERRETNING - et udtryk for omsorg

(Læs mere i nedenstående folder)