Musikbørnehaven "Rytmehuset"

Musikbørnehaven "Rytmehuset", er et kommunalt dagpasningstilbud, hvor det gennemgående tema i vores hverdag er musikken.

Værdier:

  • At der er musik, sang og bevægelse hver dag.
  • Der er tænkt musik bag de pædagogiske læreplaner.
  • Vi er åbne og aktive overfor samarbejde med andre musik- og kulturinteresserede og er en synlig børnehave i Kolding.
  • Vi er en lille børnehave, der lægger vægt på kreativitet og har en anerkendende tilgang til børn og voksne.

Indhold

Musikken defineres som en bred vifte af aktiviteter fra lyd, bevægelse, stemninger og farver til instrumenter og sang. Børnene præsenteres for grundrytmer og puls igennem både strukturerede og mere bevægelsesimprovisasoriske aktiviteter. Der arbejdes intenst med børnenes musiske intelligens.

Struktur

Musikbørnehaven "Rytmehuset",  har til huse i egne lokaler på Riis Toft. Vi er nabo til Musikskolen, som vi har et tæt samarbejde med. Ca. 3 gange ugentlig har vi musik i samarbejde med musiklærerne. I perioder arbejder vi mere projektorienteret, ligesom vi også samarbejder med andre institutioner (Rytmer på tværs) og laver musiske aktiviteter.

Vi er en gruppe på 21 børn i alderen 3 - 6 år, som hører ind under Daginstitutionen Tved. I skoleferier og den sidste fredag i hver måned, er vi i Tved, og børnene skal afleveres og afhentes der.

Vi har stort udbytte af vores samarbejde med Tved, og både børn og voksne profiterer af samværet i form af andre oplevelser og aktiviteter.

Vi har vores egen musiklegeplads med instrumeneter og bruger desuden Stejlbjerganlægget og sportspladsen.

Musikbørnehaven "Rytmehuset" har en selvstændig venteliste, og ønsker I en plads til jeres barn, skal dette skrives på ansøgningsskemaet til pladsanvisningen.

Personale

Som nævnt er vi en del af Daginstitutionen Tved og heraf ansat 4 personaler. 1 afd. leder, 1 pædagog og 2 medhjælpere. Når børnene er i Tved, vil de være i kontakt med resten af personalet. Personalet opdateres jævnligt med musiske kurser o. lign.

Forældre

Ud over de forventninger vi har opstillet i vores virksomhedsplan skal I være indtillet på:

  • at aflevere jeres barn 2 forskellige steder med dertil hørende flytning og skiftetøj
  • at I kommer til at høre til 2 steder
  • at I møder til musiktiden kl 09.00