Kort om Vuggestuen og Børnehaven i Tved

Daginstitutionen Tved, er en helt unik organisation. Vi arbejder udviklingsorienteret efter princippet om, at hvad der giver succes`er og positive oplevelser for både børn og voksne, vil vi videreudvikle på. Samtidigt ønsker vi også at være åbne overfor helt nye måder at gøre tingene på og dermed skabe muligheder for, at innovative og kreative processer kan finde sted. Vores særegenhed er karakteriseret ved, at vi er tre geografisk adskilte huse, med hver sin pædagogiske  praksis, men med fælles vision og personaleværdier.

Tved er en lille, integreret institution med 22 vuggestuepladser og kun 42 børnehavepladser. Det gør os i stand til at tilbyde barnet tryghed, overskuelighed og nærvær i en anerkendende atmosfære og en glidende overgang fra vuggestuelivet til børnehavelivet med kendte voksne. Vi arbejder med funktionsstuer, hvilket medfører, at barnets spor kan følges, samtidig med, at der er faste og kendte voksne omkring barnet. I børnehaven er barnet tilknyttet en bestemt stue og bestemte voksne, men stuerne er opdelt i funktioner (rummet er indrettet med bestemte  legeredskaber/aktiviteter) og børnene kan en stor del af dagen bevæge sig frit rundt efter interesse og venskaber. I vuggestuen er børnene i højere grad tilknyttet deres egen stue med kendte voksne, således der kan opnås en høj grad af tryghed, men der er meget samarbejde mellem stuerne og aktiviteter og ture foregår oftest i blandede grupper.

Vores fælles værdier er:

  • Et lille integreret hus
  • Funktionsstuer
  • Aktive
  • Udvikle vores faglighed

Vuggestuen lægger særligt vægt på:

 Tryghed – Omsorg – Nærvær

Børnehaven lægger særligt vægt på:

Sociale relationer – Anerkendelse og humor – Udeliv