Kostpolitik

Tved kostpjece er en orientering om:

  • Den mad som jeres børn bliver præsenteret for i Daginstitutionen Tved (Bemærk at visse passager ikke gælder for Idræts- og Musikbørnehaven)
  • De tanker vi gør os om det at spise sammen
  • Måder at fejre fødselsdage på rent kostmæssigt
  • Hvordan forholder vi os til søde sager 

Læs mere i nedenstående kostpjece