Planlægning og Evalueringsmodeller

For at få størst mulig effekt af vores arbejde og de didaktiske overvejelser laver vi som afslutning på et læreplanstema altid en evaluering. Nedenfor finder I eksempler på forskellige planlægnings og evalueringsmodeller. Heri kan I se, hvilke overvejelser vi har gjort os, hvad vi er blevet klogere på og hvad vi vil bruge eller ændre fremadrettet.

Derudover skriver vi ofte om aktiviteter og formålet med dem på Nem børn og ligger ligeledes billeddokumentation herpå eller hænger billeder og tekst op i institutionen.