Tved Legeplads
Tved Vuggestue
Tved Legeplads
Tved Børnehave
Tved Legeplads
Tved Vuggestue
Tved Legeplads
Tved Børnehave
Velkommen :-)

Hvem er vi:

Daginstitutionen Tved, Musikbørnehaven og Idrætsbørnehaven, er en helt unik institution i Kolding Kommune.

Vi er tre geografisk adskilte huse. Tved er en aldersintegreret institution med vuggestue og børnehave. Vuggestuen har 22 børn fordelt på to stuer og børnehaven har 42 børn, også fordelt på to stuer. Vi er dermed en lille institution, som kan vægte nærvær og kendskab til alle børn.

Musikbørnehaven er en temainstitution med 21 børn. Musikken er det gennemgående tema i børnehavens læreplaner og børnene får musikundervisning af eksterne musiklærere fra Musikskolen, som vi er nabo til.

Idrætsbørnehaven er også en temainstitution med 22 børn. Institutionen ligger tæt op ad KIF-hallen, som benyttes ofte i forbindelse med den motoriske udvikling. Læreplanerne er præget af idrætsudfoldelse.

Begge temabørnehaver er ansvarlige koordinatore for "Rytmer på tværs" og "Idræt på tværs", som er et formaliseret samarbejde med andre interesserede institutioner i Kolding Kommune.

Vi har et velfungerende samarbejde mellem vore huse og er bl.a. sammen en gang om måneden, hvor børnene på skift er rundt på de forskellige institutioner. Der præsenteres de for idræt, musik eller udeliv m.m.

"Vore børn" får dermed et mangfoldigt og udviklende børneliv, omgivet af voksne med mange kompetencer

 

Daginst. Tved, Musik- og Idrætsbørnehaven
Idrætsbørnehaven bus

Daginstitutionen Tved, Musikbørnehaven og Idrætsbørnehaven er placeret geografisk adskilt, men er tæt forbundne gennem vores Læreplan og fælles værdier. Vores værdier er:

  • UDVIKLING
  • KOMMUNIKATION
  • TRIVSEL
  • ROLLEMODEL
  • PLANLÆGNING

Disse værdier danner fundamentet for vores tilgang til arbejdet sammen med børnene, forældrene, kolleger og eksterne interessenter.

Vi har et velfungerende samarbejde mellem vore huse og er bl.a. sammen en gang om måneden, hvor børnene på skift er rundt på de forskellige institutioner. Der præsenteres de for idræt, musik eller udeliv m.m.

"Vore børn" får dermed et mangfoldigt og udviklende børneliv, omgivet af voksne med mange kompetencer