Tilbud om frokostmåltid

Alle børn skal ifølge loven tilbydes et sundt frokostmåltid i deres daginstitution. Frokostmåltidet skal som udgangspunkt betales af forældrene. Vi yder friplads og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen på samme måde som den øvrige forældrebetaling.  

Forældrebestyrelsen eller forældregruppen i den enkelte daginstitution kan beslutte, at institutionen ikke skal tilbyde et sundt frokostmåltid. Forældrebestyrelsen eller forældregruppen skal hvert andet år tage stilling til, om deres institution skal fravælge at tilbyde et sundt frokostmåltid.

Musikbørnehaven får leveret mad fra Kildemosen. I Tved produceres der i eget køkken. I Idræt har de frugtordning og egne madpakker. 

 

Du kan læse mere om vores fælles vedtagne aftaler ifht. frokostmåltidet under fanen politikker.