Søvnpolitik

Daginstitution Tveds søvnpolitik.

 

Søvnpolitik i Tved vuggestue

I vuggestuen har vi valgt at lytte til flere og flere søvneksperter blandt andre:

Søren Berg, overlæge dr.med. fra søvncenteret Scansleep.

Vibeke Manniche, læge og Ph.d.

For vuggestuebørnene har vi derfor udarbejdet en søvnpolitik, hvor vi vælger at have så lidt fokus som muligt på barets sovetid den pågældende dag samt læner os op af en praksis, hvor vi nødigt vækker børnene fra deres søvn i institutionen. Vi har i modsætning til dagplejen mulighed for at følge barnets behov for søvn da vi er personaler, der kan putte i hele åbningstiden. Den ressource vil vi gerne anvende til barnets fordel, hvor barnet så ikke skal tilpasse sig institutionens dagsstruktur men, hvor vi i stedet tilpasser os barnets behov for søvn.

”Vi bør respektere vores børns behov for søvn – og ikke ignorere barnets naturlige søvnbehov, som mange gør ved at manipulere med barnets søvn f.eks. ved at lade det sove mindre i institutionen (Søren Berg).

 

Er I udfordret ift. jeres barns søvn eller vores søvnpolitik, da kontakt os gerne.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

 

 • Hvis I skal til at arrangement eller læge o. lign. tager vi gerne barnet op og gør det klar.

 

 • Hvis I engang imellem gerne vil hente tidligt og jeres barn ikke har en rimelig fast søvnrytme, så send os en SMS så svarer vi gerne tilbage når barnet vågner og er klar til at blive hentet.

   

 • Vi (særligt primærpædagogen) vil gerne sparre med jer, hvis I er udfordret ift. barnets søvn. I perioder kan der være behov for regulering af søvnen, f.eks. i overgangen fra 2 til 1 lur om dagen. Her er dialogen mellem forældre og personale vigtig for, at vi sammen kan finde det bedste sovemønster for barnet. Vi ser det som et fælles projekt, at jeres barn har en god søvnrytme, som fungerer både i vuggestuen og derhjemme. Derfor vil vi gerne rådgive og tale om løsninger, hvis der i perioder er udfordringer med at få jeres barn til at sove derhjemme.

   

   

 • Hvis vi ikke kan nå til fælles enighed om barnets behov vækker vi i en periode på 1 uge til 14 dage gerne jeres barn for at se om barnet er klar til at undvære luren. Hvis barnet efter vækning ikke har overskud til at indgå i sociale relationer eller at deltage i aktiviteter er vores vurdering, at barnet endnu ikke er klar til at undvære luren eller dele heraf.

Søvnpolitik i Tved børnehave

I børnehaven har vi også valgt at lytte til flere søvneksperter, blandt andre: Søren Berg, overlæge dr.med. fra søvncenteret Scansleep og Vibeke Manniche, læge og Ph.d.

Derfor har vi en søvnpolitik, hvor vi vælger at anerkende børnenes behov for søvn.

Dvs. at de børn, der har behov for en middagslur, har mulighed for det og vi tilstræber, at det sovende barn ikke bliver forstyrret i middagsstunden.

Dialog:

Vi ønsker altid en dialog med jer forældre om jeres barns behov for søvn i ugens løb.  Nogle børn har stadig brug for en middagssøvn eller et hvil i løbet af dagen. Dagligt vurderer vi om barnet har et behov for at sove  og forholder det sig sådan, tilbydes barnet en madras / sofa i middagsstunden.

 

Oplevelse af effekt af Søvnpolitik (senest evalueret vuggestue januar 2018)

Den indførte søvnpolitik, hvor børnene sover når de er trætte og ikke vækkes i deres søvn har resulteret i, at børnene får mere positive og rolige eftermiddage, hvor der er overskud til fx: at tale sammen, interagere, være social og deltage i den læring der er ved og omkring bordet, hvor der deles om ting, sendes mad rundt osv.

Der er ikke længere børn der skal vækkes og tages grædende op fordi de ikke er klar til at stå op, hvilket tidligere vækkede flere af de andre børn.

Vi er bevidste om at enkelte forældre kan være udfordret af, at deres børn går senere i seng, end man ønsker sig. I det enkelte tilfælde tager man en snak med barnets primære pædagog og praksis er, at vi gerne på forsøgsbasis vækker barnet. Hvis det efter en uge til 14 dage ikke regulerer sig så barnet kan deltage i eftermiddagsaktiviteter og ”tåle” samvær med de andre børn fordi barnet er for træt så er vi nødt til at vurdere, at barnet endnu ikke er klar til det og så må vi kigge på nogle af barnets andre livsbetingelser.

 

Info om søvn.

Vi ved, at søvn er et basalt behov for små børn og lige så vigtig som kosten. At vække barnet i en nødvendig middagslur, kan sammenlignes med kun at give barnet halvt så meget mad som det har brug for, hvilket meget få ville overveje.  (Vibeke Manniche). Ligesom det er tilfældet med kost, så kan man også skelne mellem god og dårlig søvn. God søvn er vigtig fordi:  

 

Under søvnen sker der mange nødvendige processer så som:

 • Hormon produktion (vækst-, stofskifte,- kønshormoner)

 • Heling af betændelse, immunforsvaret arbejder.

 • Når barnet er vågen, præsterer det hele tiden/står på tæer. I søvnen bearbejder de alle disse indtryk, hvormed læringen bliver en integreret del af deres handlinger fremadrettet.

 • Intellektet udvikles og opbygges (på det ubevidste plan løser/bearbejder vi opgaver, mens vi sover).

Søvnmængden og søvnkvaliteten er afgørende for:

 • Barnets psykiske tilstand. (overskuddet til at interagere med de andre børn, reagere mere hensigtsmæssigt og et bedre humør gør at barnet kommer ud i færre konflikter)

 • Barnets fysiske tilstand. (i søvnen øges væksten, hormonerne, der er cellereparation og ilten til cellerne)

 • En god nattesøvn. (Forskere mener at søvn avler søvn. Uden eller med minimal middagslur bliver barnet overtræt og niveauet af stresshormonet kortison stiger, derfor kan barnet være sværere at putte.)

Barnet sover ikke på forskud, så et barn der sover om dagen, sover fordi det er træt. Børns søvnbehov er meget forskelligt og et barn har først sovet tilstrækkeligt, når det er udhvilet. Børns liv er forskellige, men der er nogle generelle anbefalinger til børns søvn behov ift. deres alder, de er som følger: 

 

 • 3-12 måneder: 16-20 timers søvn per døgn.

 • 1-3 år: 12-13 timers nattesøvn, og sove middagslur 1-2 gange.

 • 3-5 år: har brug for 11-12 timers nattesøvn og måske en middagslur.

Den gode søvn starter med gode putteritualer.

 

En rutine kunne for eksempel se sådan ud:

 

 • Væk barnet på samme tid hver morgen, og hav så vidt muligt samme sengetider om aftenen.

 • Lad barnet falde til ro, ved at lege en stille leg med det, og snak dagen igennem (fx kan du huske at far væltede mælken i morges og at du legede med Peter i vuggestuen).

 • Lad ikke barnet spise en ½ time før sengetid.

 • Giv barnet nattøj på og børst barnets tænder.

 • Læs en bog/fortæl en historie eller syng en sang.

 • Put så barnet med et tæppe, sovedyr, sut eller hvad det finder tryghed ved.

En soverutine varer mellem 15-30 minutter. Det er normalt det tager barnet op til 20 min. at falde i søvn.

 

Det tager tid at ændre et barns/familiens vaner. Det kan være en hård periode, men tænk på, at resultatet bliver rigtig godt.

 

Vær også meget opmærksom på, hvad der foregår i jeres hjem. Børn påvirkes meget af familiens situation; lillebror/søster, flytning, nyt arbejde, manglende overskud osv.

 

Gode søvnvaner kan grundlægges i barndommen J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info fra:

Aktuelt fra sundhedsplejen november 2015 på ”Mit Kolding”

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/2160067230738297C125768D00372CFC

http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2013-10-01-l%C3%A6ge-du-skal-ikke-afbryde-dit-barns-middagslur